Bezpłatne lekcje online dla dydaktyków z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Rusza bezpłatny kurs dla dydaktyków pozwalający na dokształcenie się w zakresie nauczania online i prowadzenia zdalnych lekcji.

Skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz wyższych. Mogą z niego korzystać wszyscy pracownicy dydaktyczni.

appie logo
APPiE

Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna

W maju 2021 r. JM Rektor prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska powołał Akademicką Pomoc Psychologiczną i Edukacyjną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - „APPiE”, której koordynatorem została dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz - profesor Uczelni. Projekt zainicjował Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamil Torres celem zorganizowania i usystematyzowania wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego członków społeczności UM w Lublinie oraz w odpowiedzi na wzrastającą potrzebę zapewnienia wsparcia psychologicznego w obszarze akademickim.

Szanowni Państwo,

celem powołania URSA jest opieka nad indywidualnym planem rozwoju pracownika poprzez kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych do efektywnego wykonywania obowiązków dydaktycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową oraz do współtworzenia tej inicjatywy.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Dziękujemy

Kontakt

Dorota Bilska
tel.: 81 448 50 79
e-mail: ursa@umlub.pl

logo item
logo cem
logo csm
logo mediq
logo hqmeded
autor: Rafał Szyszko
© 2022-2023 Uniwersytet Medyczny w Lublinie