Wsparcie Psycholog - UM Lublin

Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna (UPP) - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Logo UM Logo pomoc
  

Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna (UPP)

Od nowego roku akademickiego rusza Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób, które:
- mają złe samopoczucie psychiczne,
- znajdują się w chwilowym kryzysie związanym z trudną sytuacją,
- mają trudności w podjęciu ważnej decyzji,
- mają trudności z przystosowaniem się do sytuacji,
- mają nastroje depresyjne,
- doświadczają napadów lęków i paniki,
- dostrzegają u siebie inne niepokojące symptomy.

Osoby, które zgłoszą się do UPP mogą liczyć na uzyskanie profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu.

Dlaczego UPP w UMLUB?

Liczne doniesienia naukowe wskazują na nasilenie problemów psychicznych u studentów jako grupy. Badania wykazują m.in. że „co ósmy student cierpi na zaburzenia nastroju” [Białkowska, Hygeia, 2014], „ częstość depresji/objawów depresyjnych (na podstawie badań skriningowych) wynosi 27,2% i waha się od 9,3% do 55,9%; częstość myśli samobójczych natomiast wynosi 11,1% (7,4%-24,2%)” [Slavin, JAMA, 2016]. Skriningi przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wcześniejsze formy oferowanej pomocy psychologicznej również wykazały, że istnieje zapotrzebowanie wśród studentów na taką pomoc.

Jak skorzystać z UPP w UMLUB?

Należy zarejestrować się korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.zdalne.umlub.pl/ - Click to open (formularze w j. polskim i angielskim) lub telefonicznie/SMS bezpośrednio do pracowników UPP.
Pomoc udzielana jest on-line (Zoom/Skype/Messanger/Whats up) bądź w formie spotkań kontaktowych. Do tego celu dedykowane jest specjalne pomieszczenie (pokój nr 213, II piętro Collegium Didacticum, ul. Chodźki 7).
W warunkach porady kontaktowej należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń epidemiologicznych obowiązujących w UMLUB.

Kto udziela pomocy?

Pracownicy UPP to wykwalifikowani psychologowie/psychoterapeuci z długoletnim stażem:
- Dr Joanna Milanowska – tel. 691 967 338 – pomoc w języku angielskim i polskim
- Dr hab. Ewa Humeniuk – tel. 502 379 040 – pomoc w języku polskim
- Dr Tomasz Kucmin – tel. 576 300 440 – porady w języku polskim i angielskimOsoby zgłaszające się do UPP mają zagwarantowaną całkowitą dyskrecję!

Formularz zgłoszeniowy:

- Zaznacz oby udzielić zgody