FRZO UM

Formularz Raportowania Zajęć Online (+ Zaliczenia i Egzaminy Online) - Uniwersytet Medyczny w Lublinie (FRZO)


INFORMACJA:

Według wytycznych opracowaych przez Zespół ds. Kształcenia Zdalnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie poniższy formularz służy do obowiązkowego raportowania przeprowadzanych zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów ONLINE w każdej formie.

Formularz Raportowania Zajęć Online:


Data zajęć - Dzień
Data zajęć - Miesiąc
Data zajęć - Rok

Godzina rozpoczęcia zajęć
:
Godzina zakończenia zajęć
:

Jednostka w ramach której realizowane są zajęcia

Forma zajęć
Sposób prowadzenia zajęć

Kierunek studiów UWAGA! W celu zaznaczenia więcej niż jednego kierunku należy przytrzymać klawisz "Ctrl" (Windows) lub "cmd" (MacOS) i wybrać interesujące nas pozycje z poniższej listy.

Rok studiów

Nazwa przedmiotu zajęć

Numer lub nazwa grupy / Opis grupy
(w przypadku kilku proszę wpisać po przecinku)

Imię i Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

Adres e-mail osoby prowadzącej spotkanie:
- wpisujemy TYLKO JEDEN adres,
- wpisujemy TYLKO adres w domenie UMLUB.pl,
- wpisujemy TYLKO część przed "@umlub.pl"
(Przykład: jankowalski@umlub.pl; wpisujemy: jankowalski)
@umlub.pl

Alternatywny adres e-mail:
(również w domenie umlub.pl)
@umlub.pl