HQMedEd

formularz zgłoszeniowy

UWAGA! Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie skutkuje zapisaniem się na wybrane szkolenie. Wygenerowany formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w Dziale ds. Funduszy Europejskich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Lublin, Al. Racławickie 1).