CMET

UWAGA!!!
Studenci i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminów PNK powinni logować się do dedykowanej wersji systemu (przycisk poniżej).
Przejdź do CMET dla PNK

Login
Numer indeksu, kod kandydata lub nazwa użytkownika.
/ Student number, candidate code or username.
Hasło/Password
Hasło do konta studenta lub PIN.
/ Student account password or PIN.