CMET
Ident. użytkownika
Numer indeksu (student) lub nazwa uźytkownika (nauczyciel/koordynator).
PIN