ACEM
Login
Numer indeksu, kod kandydata lub nazwa użytkownika.
/ Student number, candidate code or username.
Hasło/Password
Hasło do konta studenta lub PIN.
/ Student account password or PIN.